Zelfstandige publicaties

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2011). Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Scheltinga, F., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Scheltinga, F., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Druenen, M. Van, Gijsel, M., Scheltinga, F., & Verhoeven, L. (2012). Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

 Scheltinga, F., Gijsel, M., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Gijsel, M., van Druenen, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Westerbeek, K., & van der Zouw (2010). Taal100: Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Sardes.