Bijdrage in boeken

Bosman, A.M.T., de Graaff, S., & Gijsel, M.A.R. (2005). Double Dutch: the Dutch spelling system and learning to spell in Dutch. In R.M. Joshi & P.G. Aron, Handbook of orthography and literacy (pp. 135-150). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates .

Internationale tijdschriften

Gijsel, M.A.R., Ormel, E.A., Hermans, D., Verhoeven, L., & Bosman, A.M.T. (2011). Semantic categorization and reading skill across Dutch primary grades: Development yes, relationship no. Journal of Child Language, 28, 1-24.

Gijsel, M.A.R., Bosman, A.M.T., & Verhoeven, L. (2006). Kindergarten Risk Factors, Cognitive Factors, and Teacher Judgments as Predictors of Early Reading in Dutch. Journal of Learning Disabilities, 39(6), 558-571.

Gijsel, M.A.R., van Bon, W.H.J., & Bosman, A.M.T. (2004). Assessing reading skills by means of paper-and-pencil lexical decision: Issues of reliability, repetition, and word-pseudoword ratio. Reading and Writing, 17(5), 517-536.

Ormel , E. A., Gijsel, M. A. R., Hermans, D., Bosman, A. M. T., Knoors , H., & Verhoeven, L. (2010). Semantic categorization: A Comparison between Deaf and Hearing Children. Journal of Communication Disorders, 43(5), 347-360.

Nationale tijdschriften

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2010). Het effect van de fonologische en leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexie. Pedagogische Studiën, 87,118-133.

Gijsel, M.A.R. (2009). Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succes. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 307-320.

Druten-Frietman, L. van, Gijsel, M.A.R., Denessen, E., & Verhoeven, L. (2014). Het effect van ‘Taallijn’ op de woordenschatontwikkeling van peuters. Pedagogische Studiën, 91,383-396.

Tuijl, C. van, & Gijsel, M.A.R. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (2), 60-73.

Van der Zee, S., Gijsel, M.A.R., & Doppenberg, J.J. (2015). De opbrengsten van geïntegreerd wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(1),  53-64.

Overig

Gijsel, M.A.R. (2006). The role of semantics in early reading. Proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Scheltinga , F., Netten, A., & Gijsel, M. (2011). Experimenteren in het speciaal onderwijs – EXSO. Kennisnet.

Van der Zee, S., Gijsel, M.A.R., & Doppenberg, J.J. (2014). Geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding. Deventer: Saxion.