Vakbladen (Nederlandstalig)

 

Bosman, A. M. T., & Gijsel, M. A. R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 4 – 7.

Bruggink, M., & Gijsel, M.A.R. (2009). Mijn naam is Haas. Taal stimuleren bij kleuters door educatieve computerspellenDe Wereld van het Jonge Kind, 36, 14-17 .

Druenen, M. van, Gijsel, M. (2012). Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Taal Lezen Primair, 1, 22-23.

Druenen, M. van, Gijsel, M., & Scheltinga, F. (2011). Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in een nieuw jasje. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 19, 6-9.

Gijsel , M. (2012). Het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid op de basisschool: tien aanbevelingen voor effectief onderwijs. Beter Begeleiden Digitaal, digitale nieuwsbrief van de LBBO.

Gijsel, M., & Berends, R. (2012). Techniek als taalvoertuigDidactief, 28-29.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2011). Opbrengstgericht aan de slag met mondelinge taalvaardigheid. Themanummer Jeugd in School en Wereld, 4(96), 42- 45 .

Gijsel , M., & van Schalkwijk, M. (2011). Babypiet in het pietenhuis. Een beredeneerd taalaanbod met Sinterklaas. De Wereld van het Jonge Kind, 39, 4-7.

Gijsel, M., Karman, S., & Bosman, A. (2010). Behandeling van dyslexie met de F&L-methode: Onderzoek laat effecten en successen zien. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 26-29.

Gijsel, M., & Abell, O. (2010). Teamgericht werken aan het taalonderwijs met Taal100. Taal Lezen Primair, 12(3), 15-17.

Gijsel, M., Schuurs, U., & Bruggink, M. (2010). Kansen voor schrijfonderwijs: Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden. Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs, 1(2), 29-30.

Gijsel, M., & de Graaf, J. (2009). Leren lezen met het digibord: De juf wordt er niet leuker van!”. Taal Lezen Primair, 3-5.

Gijsel, M., Tomesen, D., & Stolwijk, D. (2008). Op weg naar effectief leesonderwijs in de midden- en bovenbouw. Lezen wordt leuker en de prestaties gaan vooruit. Taal Lezen Primair, 8-10.

Gijsel, M. (2007). Voorspellen van leesproblemen. Kun je al voorspellingen doen in groep 2? Jeugd in School en Wereld, 91(6), 41 – 43 .

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2005). Lees-CD: training in het beginnend leesproces. Jeugd in School en Wereld, 89(8), 34-36 .

Scheltinga, S., van Druenen, M., & Gijsel, M. (2013). Goed lees- en dyslexiebeleid is teamaangelegenheid.  Beter Begeleiden Digitaal, LBBO, 22-23.

Gijsel, M.A.R., & Smit, J. (2015). Taal en W&T: een experiment met drijven en zinken op de basisschool. Les, 193, 8-11.

Gijsel, M., Snoeijer, I., & Geerdink, S. (2015). Onderzoek in de school. Een stimulans voor begrijpend lezen. Jeugd in School en Wereld,99(5), 12-15.

Bijdrage in bundels

Gijsel, M., Peters, S., Droop, M., Biemond, H., & Verhoeven, L. (2008). De relatie tussen onderzoek en praktijk in de Taallijn VVE. In S. Rutten, & A.L. van der Vegt. (red). Gelijk en ongelijk in het onderwijs. Beschouwingen bij het afscheid van Jo Kloprogge als directeur van Sardes. (pp. 89- 95). Utrecht: Sardes.

Opinie

Gijsel, M. (2007). Vroege aandacht voor letters is goede basis. PZC, 23 juni 2007.

Gijsel, M., & van Druenen, M. (2010). Verzekeraars bemoeien zich met diagnose dyslexie. Onterechte extra controle. Didactief, 34-35.