Contactinformatie

Martine Gijsel
Taalontwikkeling & Taaldidactiek
 
 
Schoolstraat 9
6512 JA Nijmegen
 
06 24 74 34 09
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
KvK nr. 57260036
 
BTW nr. NL151037140B01
 
 
 
 
 

 

 

Taal100 

Bij het Expertisecentrum Nederlands coördineerde ik de ontwikkeling van het boek Taal100. Kinderen leren taal het best met effectief en interactief taalonderwijs. Wat dat precies inhoudt, staat in dit boek. De leerkracht leert met Taal100 zijn didactische vaardigheden te vergroten en effectief in te zetten. De taaldomeinen die aan bod komen, zijn: mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat. Met praktische suggesties leer je goed taalonderwijs te geven tijdens de hele schooldag. Hoe creëer en grijp je kansen om de taalontwikkeling te stimuleren? Welke didactische vaardigheden zet je in om taalonderwijs in andere vakken te integreren of buiten de klas? Taal100 is een werkwijze om de kwaliteit van het taalonderwijs binnen de school blijvend te verbeteren. Daarvoor is een veranderproces nodig. Met dit boek leert het schoolteam die verandering te organiseren. Klik hier als u dit  product wilt bestellen.

 

         Protocollen Leesproblemen en Dyslexie 

Bij het Expertisecentrum Nederlands heb ik - samen met Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven - de herziene protocollen Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. Deze protocollen geven duidelijk antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie. Hoe kun je geletterdheid in de groep stimuleren? Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen (vroeg)tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs? Hoe ziet een effectieve aanpak van leesproblemen en dyslexie eruit? Met praktische adviezen voor preventie en interventie leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en vergoedingsregelingen. Tot slot geven de protocollen suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid. Klik hier als u één of meer protocollen wilt bestellen.

 

 

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid

Bij het Expertisecentrum Nederlands heb ik - samen met Maud van Druenen- het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid geschreven. Uit de praktijk blijkt dat de kerndoelen en referentieniveaus de leerkracht te weinig houvast bieden om goed taalonderwijs kunnen te geven en om te gaan met verschillen tussen kinderen. Het boek geeft praktische suggesties voor het stapsgewijs verzamelen, analyseren en interpreteren van leerlinggegevens (de 1-zorgroute). Op basis daarvan leert de leerkracht de mondelinge taalactiviteiten af te stemmen op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Het boek gaat uitvoerig in op interactief en vakoverstijgend taalonderwijs en werken met leerlijnen en tussendoelen. Er is ruime aandacht voor kinderen met een taalachterstand en voor hoogbegaafde kinderen. Klik hier als u dit product wilt bestellen.

 

 

Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten

Bij het Expertisecentrum Nederlands heb ik - samen met Maud van Druenen, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven – de handreiking voor aankomende leerkrachten geschreven. Deze publicatie biedt alle informatie voor het opsporen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. De vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit 2011 vormen de basis. De pabo-student krijgt helder en bondig informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie, goed onderwijs, toetsen en observeren, het bieden van effectieve hulp en afstemming met de gezondheidszorg op het moment dat er sprake is van dyslexie. Bij dit complete en compacte naslagwerk is een digitale leeromgeving ontwikkeld: www.lerenoverdyslexie.nl. Hier staan tal van literatuursuggesties, achtergrondartikelen, praktische documenten, filmpjes en handige websites. In de hoofdstukken vind je regelmatig concrete verwijzingen naar deze leeromgeving. Dit boek is samengesteld in opdracht van Masterplan Dyslexie voor de opleiding van pabo-studenten. Klik hier om dit product te downloaden. Klik hier als u dit product wilt bestellen.

 

Special Taaltalent (Didactief)

Bij het Expertisecentrum Nederlands coördineerde ik samen met Eliane Segers en Ludo Verhoeven van de Radboud Universiteit in Nijmegen de totstandkoming van de special Taaltalent. Dit katern is opgenomen in het decembernummer van Didactief, dat op 12 december 2012 is verschenen.  Klik hier om de special te lezen.